CTCL: Czym jest ten podtyp chłoniaka? Jak często występuje?

Lekarz zakłąda białe rękawiczi na dłonie

Trudny w rozpoznaniu i złośliwy – tak najkrócej można określić chłoniaka CTCL. Z tego artykułu dowiesz się, kto najczęściej na niego choruje, z jakimi objawami borykają się pacjenci z tym chłoniakiem i jak można ułatwić proces diagnostyczny.

CTCL – co to jest?

CTCL to skrót, którym oznacza się chłoniaka skórnego T-komórkowego, klasyfikowanego jako pierwotny nieziarniczy chłoniak skóry. Sama nazwa „chłoniak” może sugerować jego rozwijanie się w węzłach chłonnych, jednak nic bardziej mylnego – występuje na powierzchni skóry. Przez to zresztą często bywa mylony z różnego typu zmianami o podłożu dermatologicznym i z tego powodu może być początkowo nieprawidłowo diagnozowany i leczony.

Znamy kilka różnych podtypów CTCL. Wśród tych częściej występujących można wskazać ziarniniaka grzybiastego (MF), który swą nazwę zawdzięcza podobieństwu kształtu zmiany do grzyba.

Częstość występowania

CTCL (więcej specjalistycznych informacji znajdziemy na stronie https://www.fundacjasaventic.pl/baza-wiedzy/ctcl-chloniak-skorny-t-komorkowy) zalicza się do chorób rzadkich, czyli takich, które dotyczą mniej niż 5 na 10 000 osób. Występowanie CTCL w populacji szacuje się na 0,4-1:100 000. Wysoki odsetek chorujących to osoby w wieku 40-60 lat, znacznie częściej są to mężczyźni niż kobiety. Nawet ¾ pierwotnych chłoniaków skóry to właśnie przypadki chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL).

Objawy CTCL – na co zwrócić uwagę?

Na liście symptomów chłoniaka skórnego T-komórkowego znajdują się: wykwity skórne, występowanie świądu oraz swędzących plam, powiększenie węzłów chłonnych i zauważalne występowanie w nich zmian, nacieki i owrzodzenia skórne, stan zapalny skóry i częste zakażenia bakteryjne o charakterze wtórnym (rozwijające się na zmianach skórnych).

Leczenie CTCL

Terapia chłoniaka skórnego T-komórkowego zależy od etapu, na którym został wykryty. Wczesna diagnoza daje szansę na zastosowanie mniej inwazyjnego leczenia, ograniczającego się do skóry. Natomiast w bardziej zaawansowanych stadiach wykorzystuje się chemioterapię czy nawet leczenie o charakterze eksperymentalnym.

Diagnostyka chorób rzadkich

W przypadku wielu schorzeń rzadkich symptomy choroby bywają niespecyficzne i tym samym utrudniające diagnostykę. To powoduje, że pacjenci przez długi czas bezskutecznie poszukują rozwiązań swoich problemów zdrowotnych. Fundacja Saventic wychodzi im naprzeciw, oferując pomoc w diagnostyce chorób rzadkich. Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie wraz z historią choroby, aby specjaliści przy wsparciu narzędzi zaprojektowanych z użyciem sztucznej inteligencji przeanalizowali dany przypadek. Nie wiąże się to z żadną opłatą, a może skutkować znalezieniem właściwego specjalisty czy ośrodka, który będzie w stanie udzielić pomocy w tym konkretnym przypadku.