Jaka jest różnica między udarem niedokrwiennym a udarem krwotocznym?

Lekarz tłumaczy pacjentce rodzaje udarów mózgu

Udar niedokrwienny i udar krwotoczny to dwa różne rodzaje udaru występujące w mózgu. Różnią się przyczyną, sposobem leczenia czy rokowaniami pacjenta jednak mają wiele wspólnych mianowników, które przybliżmy w tym artykule.

Choroby naczyniowe, takie jak miażdżyca lub nadciśnienie, mogą powodować te dwa różne rodzaje udarów wywołane zmniejszeniem przepływu krwi do mózgu. Ponadto mogą one również powodować inne, bardziej ogólne objawy, takie jak zawroty lub bóle głowy.

Jak dochodzi do udaru?

Do udaru niedokrwiennego dochodzi w wyniku zablokowania naczynia krwionośnego w mózgu. Do zablokowania może przyczyniać się skrzeplina odrywająca się od naczynia lub zamknięcie ściany naczynia wywołane nagromadzeniem się blaszki miażdżycowej na ścianach naczyń. Jest to najczęściej występujący rodzaj udaru. Występuje w 75% wszystkich udarów.

Udary krwotoczne są z kolei spowodowane pęknięciem jednego z naczyń mniejszych znajdujących się wewnątrz mózgu, co wywołuje krwawienie do tego konkretnego obszaru i niedotlenienie innego, do którego miała zostać transportowany tlen. Ten rodzaj udaru dotyka ok. 25% pacjentów udarowych.

Symptomy udaru niedokrwiennego i krwotocznego

Jakie są objawy udaru niedokrwiennego?

Najczęstsze objawy udaru niedokrwiennego to nagłe osłabienie lub paraliż jednostronny, nagła utrata wzroku, nagła niewyraźna i bełkotliwa mowa, nagła utrata słuchu i nagły silny ból głowy. Objawy te mogą pojawić się po jednej stronie ciała, z zawrotami głowy lub utratą przytomności.

Zwykle zanim dochodzi do pełnego udaru niedokrwiennego mózgu, dochodzi do przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), który jest pierwszym sygnałem, że stan naszych naczyń jest w złym stanie i natychmiast należy podjąć leczenie udarowe.

Jakie są objawy udaru krwotocznego?

Objawy udaru krwotocznego są zbliżone do objawów niedokrwienia mózgu. Najczęstsze objawy udaru krwotocznego to nagłe niewyraźne widzenie, nagłe silne bóle głowy, nagła utrata przytomności oraz nagłe zmiany nastroju lub zachowania. Objawy są zależne od lokalizacji i rozległości krwawienia, które może wystąpić w różnych obszarach mózgu.

Chory, który trafia na oddział udarowy zostaje poddany badaniom, które weryfikują, z jakim rodzajem udaru lekarz ma do czynienia i zostaje wdrożone odpowiednie leczenie. Może to być tromboliza, trombektomia mechaniczna lub w przypadku udarów krwotoczny zabieg chirurgiczny, który usuwa uszkodzone naczynie.

Jak diagnozuje się udary niedokrwienne i krwotoczne?

Istnieje kilka badań, które wykonuje się w celu zdiagnozowania udarów, w zależności od objawów. Jeśli objawy wydają się wskazywać na udar niedokrwienny, wykonuje się badania krwi pod kątem zawału serca, o czym będzie świadczył wysoki poziom enzymów sercowych. Jeśli objawy wydają się wskazywać na udar krwotoczny, można wykonać badania obrazowe w celu poszukiwania oznak udaru, takich jak zmniejszony przepływ krwi w mózgu.